DOŚWIADCZENIE 

Motorem rozwoju naszej firmy są ludzie. Sukcesywne polskie i zagraniczne
szkolenia naszych pracowników potwierdzone są wieloma
uznanymi w branży certyfikatami dostępnymi na naszej stronie
internetowej w zakładce „Certyfikaty”.
Intensywna praktyka zawodowa umożliwia tworzenie i rozwój kapitału
intelektualnego spółki Fire Stop Serwis - a wszystko to oczywiście z myślą
o naszych Klientach.
Posiadamy kadrę doświadczonych serwisantów oraz odpowiednią
bazę logistyczną i materiałową w całej Polsce.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy „Schrack Seconet” oraz
członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP).
Współpracujemy z Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony
Przeciwpożarowej (CNBOP), a nasi inżynierowie od wielu lat
współpracują również z rzeczoznawcami przeciwpożarowymi,
Urzędem Dozoru Technicznego (UDT), ubezpieczycielami, uczelniami
wyższymi, firmami szkoleniowymi - zarówno polskimi jak i zagranicznymi.
Zaufało nam wielu klientów korporacyjnych i instytucjonalnych,
powierzając nam ochronę swoich obiektów, m.in. na podstawie kilkuset
długookresowych umów serwisowych.
Dla zapewnienia najwyższych standardów obsługi wdrożyliśmy system
zarządzania jakością ISO 9001:2009.