Systemy sygnalizacji pożaru

SAP VdS

SSP, SAP

System sygnalizacji pożaru (SSP) w nomenklaturze określany również jako system alarmu pożarowego (SAP) oraz sygnalizacja alarmowa pożarowa. Jest to  zbiór elementów które w określonej konfiguracji mają za zadanie wykryć pożar i automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej o zagrożeniu.
Inżynierowie Fire Stop Serwis sp. z o.o. od ponad dwudziestu pięciu  lat projektują, instalują, programują, uruchamiają i serwisują systemy największych producentów: Schrack Seconet, Polon-Alfa, Esser, Bosch, Honeywell Life Safety.

Jesteśmy pierwszą firmą certyfikowaną przez VdS w Polsce zachodniej.
VdS jako światowy ekspert z zakresu ochrony przeciwpożarowej na bieżąco monitoruje jakość wykonywanych przez naszą firmę projektów wykonawczych, przeprowadza odbiory końcowe i dokonuje kontroli okresowej serwisowanych przez nas systemów sygnalizacji pożaru.
Kilkaset realizacji  w kraju i za granicą zapewnia nam czołową pozycję  na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce. Specjalizujemy się w pełnej ochronie ppoż. w obiektach komercyjnych tj. : biura, hotele, centra handlowo-usługowe, obiekty produkcyjne, magazynowe.
Zabezpieczamy obiekty wojskowe, szpitale, urzędy.
Zapewniamy całodobową opiekę serwisową nad wszystkimi systemami ppoż.
Nasz prace realizujemy zgodnie  z przepisami prawa, normami branżowymi i zgodnie z wytycznymi ubezpieczycieli.
Nasi inżynierowie sukcesywnie szkolą się w renomowanych jednostkach szkoleniowych VdS, CNBOP oraz jednostkach badawczych producentów systemów korzystając z warsztatów seminariów, kursów zakończonych egzaminami, dzięki czemu mamy ciągły dostęp do nowoczesnych technologii.

Współpraca z VdS daje pewność że zastosowane przez nas urządzenia, komponenty i systemy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i kontroli.

Media : Test Systemu zasysającego ASD

Zapraszamy Państwa do wysłania zapytania na adres dzial.handlowy[at]firestop-serwis.pl, określamy koszta, dobieramy materiały.